Sint-Thomas van Kantelberg

Artikelindex

LITURGIE EN SACRAMENTEN

EUCHARISTIEVIERINGEN EN GEBEDSDIENSTEN
 
EEN UITVAART REGELEN
Voor een kerkelijke uitvaart neemt u best eerst contact op met een begrafenisondernemer, daarna met de pastoor of de diaken.
 
DAMES- EN HERENKOOR. 
Het koor verzorgt meestal de vieringen op de hoogdagen. Iedereen die wil meezingen wordt uigenodigd, meestal is de repetitie de maandagavond vóór de viering om 19.30u. U wordt verwittigd per mail als er repetitie is. Zin om mee te zingen?  Interesse? 
Neem contact op met Carolien Snouwaert. klik hier
  
LECTOREN
Tijdens elke viering zijn er twee lectoren actief. Ze zorgen voor het voorlezen van enkele teksten en delen ook, samen met de priester, de communie uit. Wens je ook lector te worden neem contact op met de pastoor.
 
LITURGISCHE WERKGROEPJES
Er zijn verschillende werkgroepjes die de vieringen en de projecties voorbereiden. 
 
MISDIENAARS
Kiezen om misdienaar te zijn is geen evidente keuze. In een tijd waarin gelovig zijn niet echt “in” is, vraagt het heel wat moed en zelfvertrouwen om uiting te geven aan je jeugdig en groeiend geloof. Misschien moet je zelfs een beetje “lef”  hebben om de blikken van je klasgenoten te trotseren. En toch…misdienaars zijn geen “watjes”, het zijn jongeren met pit, die de liturgie mee willen helpen verzorgen. Achter elk wit kleed schuilt een heel unieke, creatieve en blijmoedige jongere. Vieringen helpen dragen, getuigt van veel dynamisme. 
Wat doen we? 
Bij de start van het nieuwe werkjaar (september) verzorgen we samen met alle misdienaars de startviering. Iedereen heeft een taak en de jongsten krijgen het kruisje omgehangen als uitdrukking van hun engagement. Na een inlooptijd van een aantal maanden zijn ze nu “gediplomeerd” acoliet. Een receptie wordt hen en hun ouders en familie aangeboden als blijk van waardering. Het andere jaar zoeken we een alternatief.  Met het St-Thomasfeest (29 december) - maar we vieren dit op de eerste zaterdag van januari - stellen onze misdienaars hun talenten ten dienste van de medewerkers op de parochie. Zij helpen opdienen op de receptie en afwassen nadien en dat wordt heel erg geapprecieerd. Natuurlijk mogen zij ook een broodje en een glaasje meepikken. De trouwe gezichten de zaterdagavond en de zondagmorgen zijn voor pastoor Hugo een houvast en een grote hulp. Kerk zijn kan ook op deze manier. Een groep volwassenen staan achter deze misdienaars en zorgen voor de organisatie van de werking. Contactadres: Johan en Hilde Devoghel-Delameillieure 050 67 05
 
WEGWIJS MET DE SACRAMENTEN
Voor informatie over het aanvragen van sacramenten verwijzen we u naar de startpagina van de website: klik hier