BELEID ALGEMEEN

De Pastorale Eenheid Sint Kruis is een geloofsgemeenschap waarin de parochies Heilige Kruisverheffing en Sint-Thomas van Kantelberg Male een eenheid vormen. De parochie Sint-Franciscus van Assisi fusioneerde december 2015 met de parochie Heilige Kruisverheffing.

De parochies zijn van oudsher een belangrijke manier waarop de Kerk vorm heeft gekregen. Aan alle mensen die het wensen biedt een parochie alles wat nodig is om te leven als christen. Zij doet dat met grote gastvrijheid en openheid, ook voor zoekende mensen.

Om die opdracht in haar vele facetten te kunnen blijven aanbieden, bundelen de parochies van Sint-Kruis hun krachten en vormen samen een pastorale eenheid.

In onderlinge solidariteit en samenwerking zorgt de pastorale eenheid voor een rijk aanbod van verkondiging en geloofsverdieping,  kwaliteitsvolle eucharistievieringen en er is bijzonder veel aandacht om het geloof te beleven en te verdiepen in de dienstbaarheid. Ook het materieel en financieel beleid van de pastorale eenheid gebeurt centraal. De kerkfabrieken staan in voor het materiĆ«le beheer van de kerkgebouwen.

Het dagelijks bestuur van de Pastorale Eenheid Sint-Kruis wordt waargenomen door een beleidsteam onder leiding van E.H. Hugo Pieters.