BIJBELLEZING VAN DE DAG

 

De publicatie van de bijbel op internet is goed nieuws. Op die manier kan iedereen eenvoudig toegang krijgen tot de Bijbel als oerbron van het christelijk geloof en cultuurgoed van onze beschaving. Op de site bijbel.net zijn extra hulpmiddelen voorzien om ook de ongeoefende lezer wegwijs maken. Zo is er een selectie gemaakt van teksten, die men minstens één keer in zijn leven zou moeten gelezen hebben en komt er ook een koppeling met het jaarlijkse bijbelleesrooster, met een lezing voor elke dag.

U kunt er twee bijbelvertalingen raadplegen: 

Willibrordvertaling

de meest actuele en toegankelijke katholieke bijbelvertalingen die nauw aanleunt bij de Hebreeuwse en Griekse grondtekst en opgesteld is in een verstaanbaar hedendaags Nederlands

Nieuwe Bijbelvertaling

een interconfessionele bijbelvertaling die in het voetspoor van de Willibrordvertaling een evenwicht nastreeft tussen trouw aan de grondtekst en gerichtheid op de doeltaal, het Nederlands

 

Voor de bijbellezing van de dag:

klik hier voor bijbel.net

klik hier voor dagelijksevangelie.org

 

 

 

 

Logo Pomegranate Bijbel AppDe belangrijkste Nederlandstalige Bijbelvertalingen zijn ook beschikbaar in een applicatie of app voor de iPad en iPhone. De applicatie maakt deel uit van het internationale bijbelapplicatieplatform Pomegranate. Uitgaven zijn beschikbaar in de Applestore. De recentste ontwikkelingen van de Nederlandse versie van de bijbelapp is te volgen via twitter