DOOPSEL

 

 

'Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, De Zoon en de Heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.' (Matteüs 28, 19-20)

 

DOOPSEL

 

 

 
Je laten dopen is zoveel méér dan een mooi moment in het leven. Het is je gedragen weten door God en de christelijke gemeenschap. Het is kiezen voor een levenslang engagement in de voetsporen van Jezus Christus.
  
 
Kies jij voor een leven als christen? 
Willen jullie zich als ouders engageren voor de geloofsgroei van jullie kindje?
 
Neem dan contact op met de pastoor of de diaken om het doopsel te bespreken.