HUWELIJK

Laatst bijgewerkt op dinsdag 17 oktober 2017 08:09
 
'Er is geen man of vrouw meer:
allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus'

Uit de brief van Paulus aan de Galaten, 3, 22-29

                                                                                                                                      huwelijk                                                                                                                                                                            

Het sacrament van het huwelijk en het sacrament van de wijding zijn twee sacramenten die, elk op hun manier, te maken hebben met de opbouw van de christelijke kerkgemeenschap.

Door de wijding wordt de zending die Christus aan de apostelen toevertrouwde, verder gezet: dit sacrament realiseert een bijzondere verbondenheid tussen Christus en de gewijde, zodat deze met heel zijn leven deelt in de diensttaken van verkondiging aan en leiding van het Godsvolk. 

Het huwelijk, een levensverbond van liefde en trouw dat mensen met elkaar aangaan,  is op een andere manier sacrament van Gods verbond van trouw aan de mensen.

Allen die hun levensverbond van liefde en trouw willen laten zegenen in de kerkgemeenschap nemen contact op met de pastoor of de diaken.

Voor meer informatie over het katholieke huwelijk klik hier