VERZOENING

verzoening
 
Voor een persoonlijke biecht of gesprek over verzoening
kunt u altijd contact openmen


Het sacrament van de verzoening?

Wij zijn voor onze wereld en voor ons leven verantwoordelijk. Er zijn normen en waarden die geen willekeur zijn maar het goede bevorderen, en daarmee ook het geluk en het welzijn van de mens. En bij dit alles stoten wij steeds weer op ons tekortkomen, dat meestal voorkomt uit een egoïstisch misbruiken van onze vrijheid. Zo ervaart ieder in zijn eigen leven ‘schuld’. Het gaat hier niet alleen om op zichzelf staande slechte daden, maar ook om houdingen en innerlijke gesteltenissen.
 
Och zonde? Zo’n ouderwets woord! Wat heeft mijn onrecht tegen mensen met God te maken?
Schuld draagt in de bijbel de naam ‘zonde’ en ziet deze in relatie met God. De mens is immers geschapen naar ‘Zijn beeld en gelijkenis’. De mens kan in vrijheid kiezen hiernaar te leven ofwel God de rug toe te keren om eigen wegen te gaan. Wie afbreuk doet aan het leven, de waarheid, de harmonie, de liefde, brengt schade toe aan de mens en juist daardoor zondigt hij ook tegen God. Het is een weg-ten-dode. Zich bekeren is letterlijk: je levensweg bijsturen, je afkeren van het kwade, andere wegen gaan, je keren naar God toe en de naaste.
Ja, maar dat is een onmogelijke opdracht!
Toch niet. God breekt niet met mensen. Zijn trouw aan ons maakt Hij niet afhankelijk van onze trouw aan Hem. De mens mag leven onder zijn liefdevolle blik, waarbij hij zich fundamenteel aanvaard weet. Deze liefde vindt haar vreugde in de vergeving. In het sacrament van de verzoening (biecht) kunnen we onze relatie met God te herstellen en als nieuwe mens (her)leven.