EUCHARISTIE VIEREN

 

       ehc-kring

Sinds eeuwen gaat de christenfamilie in de eucharistieviering samen aan tafel om Jezus Christus te gedenken, om te luisteren naar zijn Woord, te bidden en zingen, om vreugde  te vieren en noden bijeen te brengen, om vergeving en zending te krijgen. De deelname aan de eucharistie is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap. De eucharistie maakt de gelovige gemeenschap. Daarom een warme oproep om er wekelijks aan deel te nemen!

 
 
Wanneer zijn de vieringen in Sint-Kruis? klik hier
Hoe zit dat met de kinderen en de eerste communie?
Deze eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie wordt Eerste Communie genoemd en wordt feestelijk gevierd in de parochie. De Eerste Communie maakt net als het doopsel en het vormsel deel uit van de inwijding of initiatie in het christelijke geloof. 
 
 
Praktische informatie Eerste communie in de Pastorale Eenheid Sint-Kruis
Kinderen uit het eerste leerjaar die hun eerste communie wensen te doen, worden hierop voorbereid op school. 
 2019 zaterdag 25 mei om 10.30 u.
Parochie Heilige Kruisverheffing:
Eerste Communie gaat jaarlijks door de zaterdag voor Hemelvaartdag.
De aanvraag gebeurt via de school.
 
 Parochie Sint-Thomas van Kantelberg:
Eerste Communie gaat jaarlijks door de zondag voor Hemelvaardag.
De aanvraag gebeurt via de pastoor, Hugo Pieters.