het goede doel

Artikelindex

FRANS BYL, priester in zending,  Kameroen

Frans Byl, afkomstig van St. Kruis, priester gewijd in 1969, is sedert vele jaren "priester in zending" : hij behoort tot ons bisdom, maar werkt voor een bisdom van de Jonge Kerken. Eerst meerdere jaren in Kongo, nu reeds een tiental jaar in Kameroen, op diverse plaatsen en in diverse functies: catechese, administratie van het bisdom, parochiepastoraal.

"Het bisdom Maroua-Mokolo waar ik werk telt 1.600.000 inwoners, 36 parochies. Nog geen 5% van de bevolking is katholiek gedoopt. De overgrote meerderheid is bij de traditionele natuurgodsdienst.

Ongeveer 55 % van de bevolking is minder dan 20 jaar oud. Slechts 30 % van die jongeren volgt de lagere school en in het middelbaar zijn de meisjes de grote afwezigen.

De evangelisatie begon in 1975 met catechisten uit de buurtparochie Mokong waar franse paters van de Heilige Geest werkten. Niettegenstaande de druk van de islam zijn velen katholiek geworden. Eerst kwamen ze samen in de schaduw van een grote wilde vijgenboom. Daarna, in 1982, werd de eerste kleine kapel gebouwd in leem, met stro op het dak. In 1992 volgde de bouw van een polyvalente zaal die ook dienst deed als kapel. In 2007 begon ik de bouw van een grote kerk. 

Pastoraal zijn er 2 prioriteiten: enerzijds de begeleiding van de 36 basisgemeenschappen in evenveel dorpen en de opleiding van groepsverantwoordelijken en catechisten, anderzijds het versterken van de dialoog met de islam en de families die de traditionele godsdienst blijven aanhangen (de grootste groep).

In de parochie leven meerdere ethnies met elk hun eigen taal. Vroeger waren zij vijanden en nu hebben ze geleerd in vrede en zelfs in vriendschap samen te leven. Dankzij de evangelisatie zijn ze evenwaardige broeders en zusters geworden.

De christenen behoren tot de meest arme groepen van de bevolking en hebben geen eigen gronden.  Ze worden door de moslims misprezen en geminacht.

De parochiale equipe van 4 zusters en 1 priester doet haar best om naar hen te luisteren, naar hun noden, moeilijkheden en verlangens. Ze doet zoveel mogelijk aan vorming om hen te leren getuigen van hun geloof. Leven tussen mensen met een andere geloofsopvatting en andere praktijken roept vragen op over ons eigen geloof. 

De dialoog met andersgelovigen blijft moeilijk, we proberen de gastvrijheid te beleven met iedereen. Iedereen is welkom op de parochie. Door de ontwikkelingsprojecten rond drinkwater, onderwijs en gezondheidszorg, openen we een weg voor iedereen, doen we een stap vooruit om samen te werken.

Mijn taak als pastoor in Zamay is zoveel mogelijk alle initiatieven tot gemeenschapsvorming te steunen en te begeleiden. Tot nu toe lukt dat door de steun van het thuisfront."

Onlangs kregen we van hem de vraag voor extra-steun voor nieuwe fietsen voor de 36 catechisten. Zij betalen 9 euro, de parochie legt er 81 euro bij.

Meer informatie via:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Financiële steun kan via overschrijving op het rekeningnummer  000-0901974-68, SOS Scheut Ninoofsesteennweg 548, 1070 Brussel met vermelding  EJF 02 237 005 Mémé CRM BYL Fr. "Fietsen voor catechisten"

Een fiscaal attest kan aangevraagd worden.