het goede doel

Artikelindex

KISANTU, Jan en Irena Becu-Lefever

In de lente 2009 rijpte bij Gerda Becu en Jef Van Torre uit Varsenare en Irena Lefever en Jan Becu uit St.-Kruis de droom om een missie te ondernemen naar Kisantu (Bas-Congo) waar 10 westvlaamse zustergemeenschappen, verenigd in de federatie Virgo Fidelis, een missiepost draaiende houden. In het najaar 2009 lanceerden zij een financiële inzamelactie m.o. het financieren van de aankoop van een maniokmolen voor het broussedorp Nsanda. Het resultaat overtrof de verwachtingen. Er kon ook financiële steun gegeven aan Camer, een scholingscentrum voor straatkinderen, aan Solfa, een organisatie die zich met steun van de KUL inzet voor de medische verzorging van fistelpatiënten, en aan zuster Cécile van de missiepost die met gerichte steun de schrijnendste armoede bij suikerzieken, TBC-lijders en aidspatiënten weet op te vangen. Door de band met de KUL lopen er ook Congolese artsen in opleiding stages in Belgische ziekenhuizen, ook in het AZ St.-Jan te Brugge.

Jan en Irena verkopen voor dit project zelf gemaakte confituur aan 2,50 euro per bokaaltje, alsook gesteriliseerde soep van biologische groenten.

Meer informatie bij:

Irena en Jan Becu-Lefever, Polderstraat 4, 8310 St.Kruis  050 35 80 40

Voor de website, klik hier