verbroedering met Sleaford

Artikelindex

GEBED
Wij bidden U, Heer Jezus Christus
om eenheid
de eenheid tussen allen
die Uw naam belijden
de eenheid tussen mensen
van alle landen en kleuren
de eenheid in de gezinnen,
laat de wind van de verdeeldheid
er het vuur niet doven
de eenheid in ons hart
dat wij niet
verdeeld, verbrokkeld geraken
vijandig aan ons zelf,
omkleed ons
met het naadloos kleed
uit één stuk geweven
waarin Gij voor ons hebt geleden
Mgr. E. Laridon