SINT-VINCENTIUSVERENIGING

De Vincentiusvereniging is sinds 1888 actief te Sint-Kruis en telt een 10- tal onbezoldigde vrijwilligers. De Vincentiusleden willen discreet kennismaken met hulpbehoevende medemensen in de eigen buurt- of parochiegemeenschap en voor hen de meest dringende materiƫle noden onmiddellijk lenigen. Tevens pogen zij deze medemensen op weg te zetten naar nieuwe hoop en zelfredzaamheid en naar hernieuwd vertrouwen in zichzelf, de betrokken instanties en de anderen via morele steun en begeleiding.
Voor informatie telefoneer naar 050 84 09 49, 050 35 83 54 of 050 35 84 20 en bij heel dringende gevallen naar het permanent secretariaat 0476 30 80 87.
De vereniging wordt gesteund door giften, legaten, omhalingen, benefietconcerten, steunacties en bij speciale schenkingen door jubilarissen of andere weldoeners. Stortingen worden in dank aanvaard op het rekeningnummer BE04 0682 4458 5931 van Sint-Vincentiusvereniging Sint-Kruis. (fiscaal attest vanaf 40 euro op aanvraag!)